Asociatia Angus Romania

MEMBRI ANGUS ROMANIA

Asociaţia crescătorilor de bovine de carne din rasa ANGUS, denumită pe scurt ANGUS-RO, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, neguvernamentală şi nonprofit, organizaţie profesională, conform O.G. NR. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constituită prin liberul consimţământ al crescătorilor de bovine de carne din rasa ANGUS şi hibrizii acesteia, cu ferma familiala, societăţi comerciale, asociaţii agricole, crescatori particulari (gospodari) precum şi alte categorii de crescători de vite pentru carne din rasa ANGUS şi hibrizii acesteia, a cărei membrii fondatori sunt:

 • VLAS MIHAI, domiciliat in comuna BOROAIA jud. Suceava;
 • PACHIŢANU I. VASILE, domiciliat in Piatra Neamţ str. Izvor nr. 1;
 • LĂMĂŞANU MIHAI, domiciliat în comuna RÎŞCA jud. Suceava;
 • PACHIŢANU V. VASILE, domiciliat in Piatra Neamţ str. Izvor nr. 1;
 • SANDRU ROMICĂ, domiciliat în comuna BAIA jud. SUCEAVA;
 • VLAS MIHAI IULIAN domiciliat in FĂLTICENI jud. SUCEAVA

 • Membrii asociaţtiei doresc să se asocieze şi au ca scop propus activitatea de bază a asociaţiei Angus România este sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de vite din rasa Angus şi hibrizii acesteia pentru accelerarea ritmului de ameliorare genetică a rasei pure in România, dar şi a hibrizilor obţinuţi prin programe de împerechere cu femelele raselor şi hibrizilor existenţi, prin reproducţie dirijată, cu accent pe insămânţarea artificială şi prin lucrări de selecţie specifice, colaborând cu ANARZ şi cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate.

  Pentru realizarea scopului propus, asociaţiei Angus - RO îi revin în mod direct şi prin structurile sale următoarele sarcini :

 • Participă la elaborarea şi implementarea programului de ameliorare a efctivelor de bovine din Rasa Angus şi hibrizi, în colaborare cu ANARZ, unităţile de însămânţări artificiale, institutele de cercetare şi învăţământ superior de profit, în consens cu opţiunile şi interesele crescătorilor;

 • Participă efectiv la organizarea şi efectuarea acţiunii de identificare a taurinelor din Rasa Angus şi hibrizii acesteia prin individualizarea şi înregistrarea în sistem unitar codificat (Sl9lA);

 • Conduce cărţile de creştere şi registrele genealogice de rasa, înscrierea în Herd Book în colaborare cu ANARZ Bucuresti;

 • Sprijină crescătorii, membrii ai asociaţiei Angus - RO pentru dotarea fermelor proprii cu maşini, utilaje, aparatură şi animale de rasa, din producţia internă, UE şi import;

 • Asigură, în avantajul crescătorilor, valorificarea animalelor şi produselor animaliere, prin unităţi proprii specializate şi societăţi comerciale;

 • Organizează sectoare proprii de producţie pentru creşterea, îngrăşarea testarea producerea de M.S.C. şi embrioni, sprijină crescătorii pentru a li-se acorda credite, în condiţii avantajoase, pentru procurarea de animale, maşini, utilaje, aparatură, furaje şi altele, necesare crescătorilor membri;

 • Coordonează cererea şi oferta de material biologic, taurine de reproducţie, colaborează cu unităţi de genetică specializate;

 • Sprijină tineri crescători de bovine de carne Rasa Angus şi hibrizi pentru amenajarea de adăposturi, procurarea de animale de rasă, programe de obţinere a hibrizilor etc.

 • Documentează, instruieşte şi sfătuieşte crescătorii în probleme de reproducţie, selecţie, ameliorare, creştere şi exploatare a bovinelor din Rasa Angus, prin schimburi de experienţă, cursuri, consultaţii, expoziţii şi licitaţii, pliante, benere, ghiduri tehnice şi publicaţii de specialitate.

 • Formarea prin izolare reproductivă, a unui genofond de vaci Angus de mare valoare genetică, performanţă pentru producţia de carne, folosit apoi pentru producerea de embrioni.

 • Conducerea Carţii de Rasă a populaţiei de Angus din Romania.

 • Galerie Foto